Charybdis, 2003

‘Charybdis’, 2003
± 20 x 30, vetkrijt + aquarel

‘Zo voeren wij de nauwe zeestraat jammerend binnen; want aan de ene kant dreigde Scylla, aan de andere kant slorpte angstwekkend de goddelijke Charybdis het zoute zeewater binnen. Wanneer zij het uitbraakte ,ziedde ze kolkend als een ketel op een groot vuur en hoog spatte het schuim tot de top van beide rotsen. Wanneer zij het zilte water inslorpte, werd zij van binnen geheel zichtbaar, een en al woeling; dan weergalmde ijzingwekkend de rots en in de diepte verscheen de bodem, zwart van het zand. Bleke vrees greep mijn mannen aan.’