De Eilandvis (2011)

‘De Eilandvis’ , 2011 ( uit de serie De Reis van Sint Brandaan)

betonijzer, piepschuim, gaas, cement, ongeveer 60 x 180 x 150 cm

Na aangemeerd te hebben maken de mannen een vuur om eten te maken. Plotseling verdwijnt het eiland, dat een vis blijkt te zijn, onder water. De mannen redden zich ternauwernood.

foto expositie Borg Ewsum, Middelstum, 2011, eerste versie 2005