Over mijn werk

WERKBESCHRIJVING

Tot in de jaren negentig was mijn werk voornamelijk gebaseerd op landschappelijke structuren, geologische processen (Caldeira), de natuur (Het Grote Riet) of het weer (November). Naast een wat speelsere manier van vormen en materialen samenvoegen vaak abstracte constructies van cirkels, driehoeken, vierkanten enzovoorts. Daarna inspireerden religieuze en mythische verhalen waarin het landschap een rol speelt (bijv. de Dwaaltocht van Odysseus, De Reis van Sint Brandaan) tot meer figuratieve beelden. Soms verwijs ik naar actuele maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen (Groei, Nieuw Rif). Soms overlappen deze thema’s elkaar (Atlantis II).

De laatste jaren verdwijnen de figuratieve elementen wat naar de achtergrond.

De meeste beelden zie ik als schetsen. Zij zijn kwetsbaar en vergankelijk, inherent aan constructie en materiaal. Voor een tijdelijk project (beeldenmanifestatie of installatie) kan een bestaand beeld of idee uitgangspunt zijn voor een op de gegeven omstandigheden toegesneden  versie. De begrippen ‘beeld’ en ‘ installatie’ liggen voor mij dicht bij elkaar.

Henk Oelen, januari 2015

In onderstaande artikelen kunt u meer lezen over mijn werk: